Religenda

Onder deze naam geven wij een overzicht van de feest- en gedenkdagen van de verschillende Levensbeschouwingen. Van elk feest geven wij de naam, bij welke Levensbeschouwing het feest onderdeel is, en de datum, met daaraan gekoppeld of het elk jaar op een vast of wisselende datum gevierd wordt.

Kerstfeest – Christelijk – elk jaar vast op 25 en 26 december
Ramadan – Islamitisch -elk jaar op een wisselende datum
Pasen – Christelijk – elk jaar op een wisselende datum begin van de lente