Participanten

In Het Levensbeschouwelijk Platform Leiden participeren onder andere de volgende personen:
Ad Alblas, Lex Ras, Tamara Breton, Jan Kruidhof, Wilbert van Erp, Ruud Meester, Anita Meijer, Mansour Bardaa, Baudhnath  Ramdas, Bert Sluis, Mahmut Öncü ,Christiane van den Berg – Seiffert, Chris Kleijweg, Abdelhamid Bouzzit, Ahmed Bulut & Chantal Kok

Zij participeren op persoonlijke titel vanuit of namens onder andere de volgende Levensbeschouwingen:
Rooms Katholieke Kerk Leiden, Islamitische Centrum Imam Malik ,Apostolisch Genootschap, Bahá’í gemeenschap Leiden, Stichting Voor Elkaar Leiden, Protestantse Gemeente Leiden, Leidse Studenten Ekklesia, Mimar Sinan Moskee Leiden , Oecumenisch Diaconaal Centrum De Bakkerij van de Protestantse Gemeente Leiden en de Rooms Katholieke Kerk, Raad van Kerken Leiden, de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen, contactgroep Hindoes/Christenen van de Landelijke Raad van Kerken & Islamitisch Centrum Al Hijra Leiden.