Activiteiten

Het Levensbeschouwelijk Platform Leiden heeft onder andere de volgende activiteiten (mee)georganiseerd:

Terreur heeft geen religie: Op eerste paasdag 2019 waren er verschillende aanslagen op Sri Lanka gericht tegen christelijke kerken en westerse toeristen. De imam’s en besturen van de drie Leidse moskeeën hebben een brief geschreven waarin zij aangeven mee te leven met de christelijke gemeenschap en de hoop uitspreken dat deze heftige gebeurtenis de levensbeschouwingen niet uit elkaar drijft. Op basis hiervan hebben wij de bijeenkomst Terreur heeft geen religie op vrijdag 26 maart samen met hen georganiseerd. Een verslag van deze bijeenkomst samen met de brief van de Leidse moslims vindt u op deze site. Het Radio 1 journaal maakte een verslag van deze bijeenkomst.
Een gezamenlijke vuist tegen haat en terreur: na de aanslagen in Christchurch heeft het Moskeeën Platform Leidenop 21 maart 2019  een bijeenkomst georganiseerd in het Islamitisch Centrum Imam Malik te Leiden. Onze voorzitter Ad Alblas was een van de sprekers. Zie ook de aankondiging en het verslag op onze Blog pagina.
Kompassiesoep 2018: Op het Stationsplein van Leiden op 2e kerstdag soep aan de voorbijgangers uitdelen  namens de Leidse Levensbeschouwingen.
Kompassiesoep 2017: Op het Leidse Stationsplein namens alle Leidse Levensbeschouwingen soep aan de passanten aangeboden.
Freedom Walk 2017: Vertegenwoordigers van de Leidse Levensbeschouwingen zijn van het Stationsplein in Leiden naar het Stadhuis gelopen om aandacht te vragen voor vrede.
Kompassiesoep 2016: Op tweede kerstdag een kerstwens en soep aangeboden door de Leidse Levensbeschouwingen aan passanten  op het Leidse Stationsplen.
Freedom Walk 2016: Vanuit het motto: Samenlopen – Samenleven een wandeling gemaakt vanaf het Leidse Centraal Station naar het Stadhuis aan de Breestraat, om te tonen dat wij respect voor elkaar hebben. Vertegenwoordigers van de politieke partijen en de burgemeester liepen in deze tocht mee.
Kompassiesoep 2015: De eerste  uitdeling van soep op 2e kerstdag namens de Leidse Levensovertuigingen op het Stationsplein van Leiden. Dit viel zo in de smaak dat er nog een aantal edities gevolgd zijn.
Freedom Walk 2015: Aanleiding was de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs. De Leidse Levensbeschouwingen hebben toen laten zien dat zij tegen elke vorm van zogenaamd religieus gelegitimeerd geweld zijn. De Walk startte op het Stationsplein in Leiden en ging naar het Stadhuis, alwaar de deelnemers door het College van Burgemeester en Wethouders werden ontvangen.